Skip links

HELSKE SUSTAINED HPC a.s.

NALOŽBE V OBVEZNICE

Za vlagatelje

CZ - Odprite PDF (1 MB)

EN - Odprite PDF (2,0 MB) CZ - Odprite PDF (1,4 MB)

CZ - Odprite PDF (0,7 MB)

SI - Odprite PDF (0,5 MB) CZ - Odprite PDF (0,5 MB) SK - Odprite PDF (0,5 MB) PL - Odprite PDF (0,5 MB) HR - Odprite PDF (0,5 MB)

Promocijsko obvestilo

Izjavljamo, da odobritev prospekta s strani ČNB ni mogoče razumeti kot potrditev teh vrednostnih papirjev, ki so ponujeni ali sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu.

Potencialnim vlagateljem priporočamo, da pred naložbeno odločitvijo preberejo Prospekt obveznic, da bodo razumeli morebitna tveganja in donos povezan z odločitvijo za naložbo v vrednostne papirje.