Skip links

INVESTUJTE V NEMECKU

Stabilný investičný výnos od 5 % p.a.

Pre investorov

CZ - Otvoriť PDF (1 MB)

CZ - Otvoriť PDF (1,4 MB) EN - Otvoriť PDF (2,0 MB)

CZ - Otvoriť PDF (0,7 MB)

SK - Otvoriť PDF (0,5 MB) CZ - Otvoriť PDF (0,5 MB) PL - Otvoriť PDF (0,5 MB) SI - Otvoriť PDF (0,5 MB) HR - Otvoriť PDF (0,5 MB)

Propagačné informácie

Prehlasujeme, že schválenie prospektu zo strany ČNB nie je možné chápať ako potvrdenie týchto cenných papierov, ktoré sú ponúkané alebo prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Doporučujeme potenciálnym investorom, aby si prečítali Prospekt dlhopisu pred prijatím investičného rozhodnutia, aby porozumeli potenciálnym rizikám a výnosom spojenými s rozhodnutím investovať do cenných papierov.