Skip links

Přehled trhu

Německo má v současnosti jeden z nejstabilnějších systémů financování dlouhodobé péče v Evropě s přebytkem financování 7 bn EUR.

Stát poskytuje sociální pojištění na dlouhodobou péči (Soziale Pflegeversicherung) těm, kdo mají nárok na sociální dávky (zranitelní lidé podle posudkové komise zdravotních pojišťoven „Medizinischer Dienst der Krankenkassen“).

Výdaje na zdravotní péči se v Německu zvyšují

S více než 11% HDP vynaloženými na zdravotní péči patří Německo k zemím s největšími výdaji v této oblasti v Evropě.

Zdroj: Federal Statistical Office, PKV Pflegedatenbank

Struktura trhu a konkurence

  • Trh s pečovatelskými službami v Německu je rozdělený mezi soukromé provozovatele, neziskové subjekty a veřejné provozovatele, ze kterých 42% je soukromých.
  • Z hlediska úrovně obsazenosti je průměrná míra okolo 85% a liší se v závislosti na regionu a provozovatele.
  • V současnosti hlavním problémem provozovatelů a obecně pro trh, přinejmenším ze střednědobého hlediska, je nábor a udržení kvalifikovaného personálu, protože na trhu není dostatek ošetřovatelských odborníků na pokrytí vysoké poptávky po péči o seniory v Německu.
  • Kromě toho není vždy zvažovaná možnost mezinárodního náboru z důvodu vysoké byrokracie, těžkostí a právních nejistot v procesu přijímání a posuzování kvalifikace zahraničních žadatelů.
  • Z pohledu konkurence se trh chová stabilně, s výjimkou dodržování kvality služeb kvůli nedostatku odborně způsobilého personálu na plnění příslušných úkolů.

Provozovatelé pečovatelských domů

podle typu (# lůžek)

Zdroj: Federal Statistical Office of Germany, 2017

Nejlepší soukromí provozovatelé (podle # lůžek)

Zdroj: Federal Statistical Office of Germany, 2017

Budoucnost trhu

  • Podle demografického vývoje se trh s pečovatelskými službami v Německu bude v následujících letech nadále zvětšovat.
  • Německá vláda a různé národní instituce pracují na vhodných rámcových podmínkách pro ošetřovatelské povolání.
  • Největším rizikem v sektoru zdravotnictví a sociálních služeb je nedostatek kvalifikovaného personálu. Proto je proaktivní možností na zmírnění tohoto rizika nábor kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí, což je záměrem Helske.
  • Trh odráží stabilní a pozitivní růst ve střednědobém horizontu a je v současnosti příznivý pro obchodní příležitosti.

Předpokládaná poptávka po lůžkové péči do roku 2030

(poměr pečovatelských domovů 2013 + 5%)

Zdroj: Federal Statistical Office 2015, Georg Consulting (2016)

Prognóza růstu pro lůžkovou a ambulantní péči

Dnes je 3.5% německé populace závislá na odborné péči. Očekává se nárůst lůžkové péče o 400 tis., ambulantní péče o 300 tis. do roku 2030.

Lůžková péče (EN)

Zdroj: Federal Statistical Office 2015

Vrátit se na…

Domovská stránka Helske Investments