Skip links

HELSKE SUSTAINED HPC a.s.

INVESTICE DO DLUHOPISŮ

Investování v Německu

Prostřednictvím vyhrazených lokalit na území Německa zlepšujeme kvalitu života senioru a pomáháme jim udržovat si nezávislost, sebeurčení a vitalitu tím, že jim zabezpečujeme, aby se jejich zdravotní požadavky změnily k lepšímu. Poskytujeme komplexní zdravotní a pečovatelské služby pro seniory, které se orientují na individuální potřeby a přání našich klientů. A je jedno, co budoucnost přinese, pro naše obyvatele máme připraveny všechny možnosti, aby mohli s jistotou a uvolněně vykročit vstříc životu se všemi jeho výzvami.

Proč jsme pro výstavbu sítě domovů sociálních služeb pro seniory vybrali Německo?

  • Německo má v současnosti jeden z nejstabilnějších systémů financování dlouhodobé péče v Evropě.
  • Německé zákony garantují subvence od 125 do 2.005 EUR měsíčně na jednoho důchodce, v závislosti na úrovni nutné péče.
  • Německá populace je mezi nejstaršími v Evropě a neustále narůstá počet osob, které potřebují péči.

Počet důchodců, kteří potřebují péči se zvýší z 2.8 milionu (2015) na 3.8 milionu (2030).

Díky tomu neustále roste poptávka po službách pro seniory v Německu. V současnosti je k dispozici přibližně pouze 1 mil. lůžek.

Detailní přehled trhu

Průměrný věk:

Zdroj: European Statistical Office, 2018

Naší ambicí je projekt realizovat v 15 lokalitách po celém Německu. Každá lokace se postará o potřeby svých obyvatel a zaměstnanců s přístupem k různým zařízením Helske®.

V první fázi se zaměřujeme na 6 lokalit:

  • HELSKE PEOPLE CARE® Braunschweig
  • HELSKE PEOPLE CARE® Essen
  • HELSKE PEOPLE CARE® Kassel
  • HELSKE PEOPLE CARE® Nurnberg
  • HELSKE PEOPLE CARE® Regensburg
  • HELSKE PEOPLE CARE® Wuppertal

Komplexní portfolio služeb pro seniory

Pro lokality v nichž budou naše projekty umístěny jsme se rozhodli po důkladné analýze daných lokalit z pohledu ekonomických ukazatelů, spádové oblasti regionů, socio-demografické struktury místního obyvatelstva, statistik migrace obyvatel regionu, kupní síly obyvatelstva a především na základě prognóz demografické struktury obyvatelstva.

Aktivní pečovatelské služby Helske v Německu

V současnosti máme nakoupené pozemky ve čtyřech lokalitách:

Helske Resort Braunschweig

Bad Harzburg: na bývalém sportovišti vzniknou byty pro seniory a osoby vyžadující pečovatelskou službu. Celkem bude postaveno sedm budov na ploše 25.165 m².

V resortu se bude nacházet 148 apartmánů pro 168 rezidentů. Součástí bude bydlení na vysoké úrovni a široké spektrum služeb a volnočasových aktivit. Ukončili jsme zemní práce a začínali s výstavbou hrubé stavby.

Detaily o rezortu

Resort Essen

V regionu Porýní leží město Essen, které se v roce 2010 stalo evropským městem kultury. Od roku 2017 je toto město považováno za ekologicky příznivé zelené hlavní město Evropy. Na pozemku o velikosti 8.821 m² bude resort pro seniory s rozsáhlými pečovatelskými službami a
jinými službami, jako je např. ambulantní péče nebo intenzivní péče. V resortu se bude nacházet 73 apartmánů pro 100 rezidentů. Ukončili jsme demoliční a zemní práce podle plánu, v současnosti čekáme na vydání stavebního povolení.

Detaily o rezortu

Helske Resort Wuppertal – Ennepetal

Na pozemku bývalé továrny Hesonwerk v obci Milspe o velikosti 10.798 m² vznikne denní pečovatelské zařízení pro seniory a fyzioterapeutická ambulance. V plánu je postavit dvě nové budovy se zelenou střechou s kapacitou služeb pro 27 hostů denně. Zajištěna bude také bezbariérová doprava osob z okolí. K projektu bylo vydáno povolení na demoliční a bourací práce, které v Německu předchází stavebnímu povolení. V současnosti pokračují zemní práce.

Detaily o rezortu

Helske Resort Regensburg – Bad Abbach

Tento resort, který vznikne na pozemku o velikosti 6.553 m² představuje rezidenční bydlení na vyšší úrovni pro aktivní seniory. V resortu se bude nacházet 229 apartmánů pro 269 rezidentů. Je naplánován přímý přístup do termálních lázní Kaiser Therme v Bad Abbachu. Projekt je pouze v přípravě.

Detaily o rezortu

Naše právní zastoupení v Německu

Magdalene Scheel

Narozená v Mnichově, vyrostla však v dvojjazyčném, slovensko-německém prostředí. Absolvovala Ludwig-Maximilian Universität v Mnichově. Od roku 1983 působí jako právní zástupkyně a od roku 1985 má vlastní advokátní kancelář v Mnichově. Po převratu v roce 1989 se hlavní oblastí její činnosti stalo poradenství, soudní a mimosoudní zastupování slovenských občanů a slovenských firem v rámci Německa. Úzce spolupracuje se Slovenským generálním konzulátem v Mnichově a Slovenským velvyslanectvím v Berlíně.

Stefan Hillebrand

Studoval na Ludwig-Maximilian Universität v Mnichově, působí v oblasti společenského práva, obchodního práva a tvorby smluv. Od ledna 2019 je ve Správní radě Moore Stephens KPWT AG.

Sylvia Hufnagl

Začínala jako občanská soudkyně na Krajském soudu Mnichov II a trestní soudkyně pro mládež na AG Freising. Od roku 1984 působí jako oprávněná právní zástupkyně s kanceláří v Mnichově. Od roku 1989 se specializuje na pracovní právo.

Hermann Moosburger

Studoval na Ludwig-Maximilian Universität v Mnichově. Od roku 1982 působil na daňových úřadech v Bavorsku. V letech 2001 až 2014 byl jako ředitel na finančním úřadě v Mnichově zodpovědný za trestní záležitosti a daňové činnosti (tax investigation officer). Od roku 2015 působí jako právní zástupce a daňový poradce v Mnichově.

Peter Oppler

Studoval na Ludwig-Maximilian Universität v Mnichově. Je advokátem od roku 1983 a od roku 2008 se specializoval na stavební právo a právo v architektonických profesích. Od roku 2012 působil jako vysokoškolský pedagog na Hochschule Biberach. Více než 25 let působí v právních oblastech stavebních smluv, nemovitostí a architektonických profesí.

Stefan Domcke

Študoval právní vědy na Ludwig-Maximilian Universitätv Mnichově a Université de Lausanne, další vzdělávání absolvoval v Mnichově a v Bostonu. Právním zástupcem je od roku 1983. Zastupuje společnost v oblastech ústavního a občanského práva.

Další informace o lokalitách

Architekti (EN)

BRAUNSCHWEIG
BAD HARZBURG

V bývalém sportovním areálu Stübchentalstraße se bude nacházet rezidenční oblast pro seniory a také osoby, které potřebují péči. Celkově bude postavených sedm budov. Prostory jsou rozděleny do dvou oblastí, o rozloze 25 000 m².

O rezortě

Komplex VitaLife se skládá ze šesti dvou nebo čtyř patrových budov. Premium Living nabízí široký rozsah služeb, jakož i různé volnočasové aktivity, terapie či kulturní a společenské programy. Součástí komplexu VitaLife bude také rehabilitační centrum Ultimuv. Tento výjimečný projekt pomůže klientům pracovat na jejich postoji, flexibilitě či síle, a to za pomoci profesionálních fyzioterapeutů. V další budově, a to v prvním patře budou poskytovány služby denní a ambulantní péče.

148
Apartmánů
168
Klientů
30
Služeb

Časová osa rezortu

2018
Notářská smlouva – získání pozemku 37 – 312/7, 312/8 a 312/9 – o rozloze 25165 m2
Podána žádost o stavební povolení

2019
Povolení na přípravu zemních prací
Začátek zemních prací, kopání podzemní garáže
Předložená dokumentace pro stavební povolení TG (podzemní garáž) a H1 (hlavní budova)
Stavební povolení TG and H1, v následujících týdnech další budovy
Podepsaný kontrakt s Německou stavební společností

2020
Zemní a bourací práce se začaly
Výstavba podzemních parkovišť

2021
Výstavba B1 – Servisní budova, Vitalife
Stavba budovy 2, 3, 4, 5, 6 – Vitalife
Stavba budovy 7 – denní péče, péče o lidi s demencí, intenzivní péče

Ostatní rezorty

Regensburg Wuppertal Essen

REGENSBURG
BAD ABBACH

HELSKE PEOPLE CARE® Regensburg (Bad Abbach) je postaven v rezidenci vysoké úrovně pro aktivní seniory. Tento resort bude přímo spojen s termálními lázněmi Kaiser Therme. Díky luxusnímu vybavení, dokonalou lokalitou a designem, spojujeme v Bad Abbach lidi s přírodou.

O rezortě

Rezidence v Bad Abbach nabízí nezávislou a individuální nabídku bydlení s
bezbariérovými apartmány pro seniory i budoucí důchodce. Resort bude poskytovat vlastní denní péči a také služby ambulantní péče. Plánovaný je také přímý přístup do termálních lázní. Součástí komplexu bude i Healthness Hotel****, který bude poskytovat široké spektrum služeb. Vzhledem k tomu, že je v těsné blízkosti s Regensburgem, konferenční hotel, ve spojení se zdravím, golfem, přírodou a atrakcemi je absolutně předurčen.

229
Apartmánů
269
Klientů
30
Služeb

Časová osa rezortu

2017
Notářská smlouva – získání pozemku 3712 – o rozloze 6553 m2
Pečeť na pořízení pozemku přijata
První, obrysová studie pozemku
Začátek jednání o možnosti koupě většího množství půdy
Hotelový koncept přidán

2018
Jednání o ceně nákupu dalšího množství půdy, informace od města ohledně odstranění části podkladové vrstvy Altlasten přijata
Hledání firem na odstranění podkladové vrstvy Altlasten, několik setkání s městem
město jednalo interně vícekrát

2019
Záverečné potvrzení prodejní ceny 250 EUR / m2, další nákup cca. 18500 m2
Vytvoření planimetrické kopie, dvě závěrečné studie a výběr architektonického úřadu na změnu územního plánu
Plnění smlouvy se společností Plannungsbüro – Arch. na změnu územního plánu

Ostatní rezorty

Braunschweig Wuppertal Essen

WUPPERTAL
ENNEPETAL

Na místě bývalého závodu Henson v Milspe bude zřízeno zařízení denní péče pro seniory, jakož i fyzioterapeutická ambulance. V oblasti nad Heilenbecke jsou plánované dvě nové budovy.

O rezortě

V našem zařízení nabízíme speciální formu jistoty stáří. V zařízeních půl rezidenční péče zažijí naši hosté rozmanité dny. Nabízíme smysluplnou denní rutinu, což také zajistí příbuzným příjemnou úlevu. V denní péči umíme ubytovat až do 27 hostů. Návštěvníci z Ennepetalu a okolních oblastí jsou vítáni. Budeme používat náš vlastní vozový park, který bude vybaven rampou pro invalidní vozík a pomocným zařízením pro nastupování. Takto zabezpečíme vyzvednutí návštěvníků z jejich domovů a také je odvezeme zpět.

27
Hostů
20
Služeb

Časová osa rezortu

2017
Notářská smlouva – získání pozemku 25 – 323, 332 – o rozloze 10798 m2

2018
Závěrečná studie, konzultace s příslušnými orgány
Podaná žádost na stavební povolení Senta a Ultimuv
Žádost o povolení na demolici

2019
Udělení povolení na demolici
Ukončený realizační projekt
Vydání stavebního povolení v očekávání
Kupní cena platby za pozemek
Uzavření smlouvy s demoliční společností
Začátek demoličních prací

Ostatní rezorty

Braunschweig Regensburg Essen

ESSEN
ESSEN RAUCHSTRASSE

Speciální koncept, jedinečná lokalita a všestranná péče poskytují pacientům nový domov. Zelené město Essen bude obohaceno o ekologicky přátelské apartmány v nádherném Porýní.

O rezortě

V srdci Porúří leží město Essen, které se v roce 2010 stalo Evropským městem
kultury a od roku 2017 zavedlo nové impulsy, jak ekologicky zelené, hlavní město Evropy. V dnešní době roste město velmi rychle a hrdě se ohlíží na svou industriální minulost. Mimořádně pozoruhodná je lepší kvalita života ve městě.

73
Apartmánů
100
Klientů
30
Služeb

Časová osa rezortu

2017
Notářská smlouva – získání pozemku 29 – 53, 22, 51 – o rozloze 8821 m2
Pečeť na pořízení pozemku přijata
Případová studie od Architekta
Setkání s autoritami stavebního úřadu

2018
Podaná úřední žádost s kompletní výkresovou dokumentací na předběžné prohlášení stavebního úřadu

2019
Stavební úřad požádal o další úpravy
Žádost o stavební povolení dokončena
Uzavření smlouvy s demoliční společností
Zahájení demoličních prací

2020
Očekávání vydání stavebního povolení

Ostatní rezorty

Braunschweig Regensburg Wuppertal

Tým Helske

Michal Hejsek

Czech Republic

michal.hejsek@helske.com

Anela Poljakovič

Balkan Countries

anela.poljakovic@helske.com

Miroslav Hecl

Slovakia

miroslav.hecl@helske.com

Christoph Jäger

Head of Operations

Christoph has over 10 years of experience in the management of nursing facilities, day care facilities and outpatient care services. He is a student of Nursing Care Management B.A. and Health Management. Previously he worked in Diakonie-Sozialwerk-Nurenberg providing services in the areas of outpatient and inpatient care for the elderly and disabled persons. The corner stones of his philosophy include motivation and co-operation, as well as a key focus on humanity.

Roman Stancel

Head of the Development and Innovation

Roman Stancel has extensive experience in the field of health and social services and has worked for many years in the field of care and assistance for the elderly. He has acquired his knowledge, skills and abilities through his Bachelor’s degree in Emergency Care Management and his work in Project Management at HELSKE People Care. Customers and their needs are his top priority.

Matej Rusňák

Chairman

A serial entrepreneur and the founder of HELSKE®. He has 13+ year track record of experience in the management and leadership of sales and construction teams.

Libor Stybr

Chairman of the Supervisory Board

An internationally experienced executive, in sales and business development, working in multicultural teams with a focus on management and innovation management. He has gained vast experience throughout
his career working for global corporations – US business (RCA), Europe (Thomson, Limagrain) and Asia (Thomson).

Pro investory

Prodej dluhopisů na základě schváleného prospektu Českou národní bankou.

Finanční prostředky získané emisí dluhopisů použije emitent prostřednictvím společností ze Skupiny na financování výstavby sítě domovů sociálních služeb pro seniory ve Spolkové republice Německo a na zajištění veškerých nákladů souvisejících s realizací tohoto projektu.

Informace o projektu HELSKE PEOPLE CARE a o emitentovi jsou uvedeny v Základním prospektu.

CZ - Otevřít PDF (1 MB)

CZ - Otevřít PDF (1,4 MB) EN - Otevřít PDF (2,0 MB)

CZ - Otevřít PDF (0,7 MB)

CZ - Otevřít PDF (0,5 MB) SK - Otevřít PDF (0,5 MB) PL - Otevřít PDF (0,5 MB) SI - Otevřít PDF (0,5 MB) HR - Otevřít PDF (0,5 MB)

Více informací? Kontaktujeme Vás.

V případě zájmu investovat zadejte prosím e-mail nebo telefon a náš tým Vás bude kontaktovat.